– en del af OH Gruppen ApS

Varmepumper

Find informeret om varmepumper, typer og teknik herunder.

easyheat luft-til-vand varmepumpe vaillant vwl 55 udedel
Hvilken type varmepumpe søger du?
Luft til luft

Opvarmning af luft og rum, velegnet til mindre hjem.

Luft til vand

Opvarmning af brugsvand, velegnet til større hjem.

Jordvarme

Geotermisk opvarmning ved brug af jordens varme.
(også kaldt væske til vand)

Vand til vand

Termisk opvarmning ved naturlige vandkilder.

Hybrid

En kombination af 2 eller flere varmepumpe-typer.

Brug for rådgivning?

Find info her på siden – eller kontakt os direkte.

+
varmeinstallationer
+
varme-installationer
+
hustande optimeret
+
forskellige varmepumper
anerkendte producenter

Hvad siger vores kunder?

Vidste du, at EasyHeat samler på glade kunder? Det gør vi hver dag. Lad vores installatør rådgive dig gennem hele processen – sikkert og overskueligt.

Hvad ér en varmepumpe?

Varmepumpen er en central del af moderne energi- og installationsløsninger og de spiller en afgørende rolle i overgangen til mere bæredygtige og CO2-neutrale opvarmningsmetoder. Men hvad er en varmepumpe egentlig, og hvordan fungerer den?

En varmepumpe er en enhed, der overfører varme fra en kilde til en anden. Denne proces er baseret på principperne for termodynamik, hvor varmeenergi bevæger sig fra områder med høj temperatur til områder med lav temperatur. Varmepumpen gør brug af dette princip ved at absorbere varme fra en kilde – det kan være luft, jord eller vand – og overføre denne varme til et andet sted, typisk til opvarmning af boliger eller til varmt vand.

Der er forskellige typer af varmepumper, herunder luft til luft, luft til vand og jordvarme. Luft til luft-varmepumper overfører varme fra udeluft til indeluft, mens luft til vand-varmepumper overfører varme fra udeluft til vand, som så kan bruges til opvarmning (ved radiator eller gulvvarme) og til varmt brugsvand. Jordvarmepumper udnytter derimod den stabile middeltemperatur i jorden til at opvarme boliger og vand. Jordens middeltemperatur er fastsat til 15 °C.

Varmepumper er en effektiv og bæredygtig løsning til opvarmning, da de udnytter naturlige energikilder og har en høj energieffektivitet. De kan levere flere gange mere varmeenergi end de bruger i elektrisk energi, hvilket gør dem til en rentabel og miljøvenlig løsning. Hos EasyHeat er vi stolte af at tilbyde markedets bedste produkter inden for varmepumper, så vores kunder kan nyde fordelene ved en klimavenlig og effektiv opvarmning.

Hvordan virker en varmepumpe?

En varmepumpe er en komplekse enhed. Dens grundlæggende funktion kan forstås ved at se på de fire hovedkomponenter, der udgør systemet: 

  1. Fordamperen 
  2. Kompressoren 
  3. Kondensatoren 
  4. Ekspansionsventilen 

Disse komponenter arbejder sammen for at overføre varme fra en kilde til et andet sted.

I fordamperen (1) absorberes varme fra en kilde, som kan være luft, jord eller vand. Denne varme bruges til at fordampe et kølemiddel, der cirkulerer i systemet. Kølemidlet er designet så det har et meget lavt kogepunkt, hvilket betyder at det kan fordampe selv ved lave temperaturer.

Den fordampede kølemiddelgas føres derefter til kompressoren (2). Når gassen komprimeres, stiger dens temperatur betydeligt. Dette sker på grund af den fysiske lov om, at tryk og temperatur er direkte relaterede: når trykket stiger, stiger temperaturen også.

Den varme gas føres derefter til kondensatoren (3), hvor den afgiver sin varme til opvarmningssystemet i boligen eller til varmt vand. Når gassen afgiver sin varme, kondenserer den og bliver til en væske igen.

Til sidst passerer kølemidlet gennem en ekspansionsventil (4), hvor det oplever et pludseligt fald i tryk. Dette får kølemidlet til at køle af og begynde at fordampe igen og processen starter forfra.

Denne cyklus fortsætter så længe varmepumpen er i drift, hvilket gør det muligt at overføre varme fra en kilde til et andet sted på en effektiv og bæredygtig måde. Hos EasyHeat er vi specialister i denne teknologi og kan hjælpe dig med at finde den varmepumpe, der passer bedst til dine behov.

easyheat varmeinstallation fordamper kompressor forbruger

Hvilken varmepumpe bør du vælge som forbruger?

Typer og anvendelse

Valget af den rette varmepumpe afhænger af flere faktorer. Det kan bl.a. være din boligs størrelse, isolering, geografiske placering og dine individuelle opvarmningsbehov. Her er en kort introduktion til de forskellige typer varmepumper, som kan hjælpe dig med at træffe det rigtige valg.

Luft til luft-varmepumper er ideelle til mindre boliger eller som supplement til eksisterende opvarmningssystemer f.eks. som kompliment til en brændeovn i et sommerhus. De er relativt billige at installere og kan både opvarme og køle boligen. Dog er de mindre effektive i meget kolde klimaer, da de er afhængige af temperaturforskellen mellem inde- og udeluften, f.eks. når lufttemperaturen er under frysepunktet i den danske vintersæson.

Luft til vand-varmepumper er en god løsning til større boliger og kan bruges til både opvarmning og varmt brugsvand. De er mere effektive end luft til luft-varmepumper i koldere klimaer, men de er også dyrere at installere. Altså kan luft til vand være en rigtig godt og effektivt valg, trods den lidt større investering.

Jordvarmepumper (også kaldt væske til vand-varmepumpe) er den mest effektive type varmepumpe, da de udnytter jordens konstante temperatur. De er ideelle til større boliger og kan levere både opvarmning og varmt brugsvand. Installationen er dog mere kompleks og dyrere end de andre typer, da det kræver boring eller gravning i jorden.

Vand til vand-varmepumpen er en særlig varmeløsning, som ofte forveksles med jordvarme (væske til vand). Den store forskel er selve naturkilden eller mediet, som udnyttes til opvarmning af vand. Vand-til-vand er en meget skånsom løsning som bruger grundvandet som energikilde, hvilket kræver en større boring på grunden før installationen kan påbegyndes. 

Hybrid varmepumper kendetegnes som en kombinationsløsning mellem et varmepumpesystem, som bidrager med varmeenergi til f.eks. gasfyr, oliefyr eller træpillefyr.  Den særlige gulerod ved at kombinere to systemer som en  hybridvarmpumpe, er at man kan udnytte udsving i både vejret og elpriser.  Dette intelligente system udregner selv, den billigste og mest miljø bevidste måde at opvarme din boligen på – i dag i netop dette øjeblik.

Hos EasyHeat har vi et bredt udvalg af varmepumper, og vores eksperter er klar til at hjælpe dig med at finde den løsning, der passer bedst til dine behov. Vi tilbyder en grundig rådgivning og vejledning, så du kan træffe det mest optimale og bæredygtige valg for din bolig.

Luft til luft-varmepumpe

Luft til luft-varmepumper er en populær og økonomisk løsning for mange boligejere. Disse systemer fungerer ved at trække varme fra udeluften og overføre den til indeluften i boligen. I sommermånederne kan systemet endda vendes om, for at fungere som en aircondition der trækker varme ud af boligen og overfører den til udeluften.

En af de store fordele ved luft til luft-varmepumper er, at de er relativt enkle og billige at installere, da de ikke kræver nogen form for jordarbejde eller vandtilslutning. De er også meget effektive og kan levere op til tre gange så meget varmeenergi, som de bruger i elektrisk energi.

Luft til luft-varmepumper er særligt velegnede til mindre boliger, lejligheder eller som supplement til et eksisterende opvarmningssystem. De er dog mindre effektive i meget kolde klimaer, da deres effektivitet falder, når udetemperaturen går mod frysepunktet.

Hos EasyHeat tilbyder vi en række luft til luft-varmepumper fra de førende producenter på markedet. Vores eksperter kan hjælpe dig med at vælge den rigtige model til dine behov og sikre, at installationen udføres korrekt og effektivt.

Luft til vand-varmepumpe

Luft til vand-varmepumper er en anden type varmepumpe, der er meget udbredt i danske boliger. Disse systemer fungerer ved at absorbere varme fra udeluften og overføre den til vand i et centralvarmesystem. Dette vand kan så bruges til at opvarme boligen gennem radiatorer eller gulvvarme og det kan også bruges til at levere varmt brugsvand.

En af de store fordele ved luft til vand-varmepumper er, at de kan levere en høj effektivitet, selv når udetemperaturen er lav. Dette gør opvarmning ved luft til vand-varmepumper til en ideel løsning for større boliger og for boliger i koldere klimaer. De er også en god løsning, hvis du ønsker at opvarme dit hjem og dit brugsvand med det samme system, som del af et komplet centralvarmesystem. 

Installationen af en luft til vand-varmepumpe er mere kompleks end for en luft til luft-varmepumpe, da den skal tilsluttes et vandbaseret opvarmningssystem, men når systemet først er installeret, kan det levere en betydelig energibesparelse og bidrage til en mere bæredygtig bolig.

Hos EasyHeat har vi et stort udvalg af luft til vand-varmepumper, og vores eksperter kan hjælpe dig med at vælge den rigtige løsning til dine behov. Vi tilbyder også professionel installation og service, så du kan være sikker på, at dit system fungerer optimalt.

Jordvarmepumpe

Jordvarmepumper er en type varmepumpe, der er stigende i popularitet i danske boliger. Disse systemer fungerer ved at absorbere varme fra jorden og overføre den til vand i et centralvarmesystem. Varmeenergien kan så bruges til at opvarme boligen gennem radiatorer eller gulvvarme, og det kan også bruges til at levere varmt brugsvand i huset.

En af de store fordele ved jordvarmepumper er, at de kan levere en høj effektivitet, selv når udetemperaturen er lav. Det skyldes, at jordens temperatur er relativt konstant året rundt, hvilket gør jordvarmepumper til en ideel løsning for større boliger og for boliger i koldere klimaer. Jordvarme også en god løsning, hvis du ønsker at et solidt centralvarmeanlæg som både opvarmer dit hjem og dit brugsvand i et og samme system.

Installationen af en jordvarmepumpe er mere kompleks end for en luft til luft-varmepumpe, da den skal tilsluttes et vandbaseret opvarmningssystem og kræver installation af rør i jorden. Men når systemet først er installeret, kan det levere en betydelig energibesparelse og bidrage til en mere bæredygtig bolig.

Vand til vand-varmepumpe

Denne type udnytter grundvandet og er en af de mere sjældne typer af varmepumper i Danmark. Vand-til-vand bruger temperaturforskelle i vand og kan f.eks. bruges i søer, men det mest oplagte er grundvandet.  

Forudsætningen for en optimal udnyttelse af en vand-vand varmepumpe er selvfølgelig en egnet grundvandskilde samt adgang til det. Hvis denne er til stede, kan et specialiseret borefirma foretage en boring i jorden som går helt ned til grundvandet og derefter kan vand til vand varmepumpen installeres. Dette er en af de dyreste varmepumper, da boringen ned til grundvandet gør den ret kompleks, men det er også den af de varmepumpe med den største varmeudbytte.

Hybrid varmepumpe

En hybridvarmepumpe er en avanceret type varmepumpe, der kombinerer teknologien fra forskellige varmepumpesystemer for at opnå optimal effektivitet og fleksibilitet. Men hvorfor er det smart?

En hybridvarmepumpe kombinerer to forskellige typer varmepumper, typisk en luft til vand-varmepumpe og en jordvarmepumpe. Denne kombination giver mulighed for at skifte mellem to (eller flere) opvarmningsformer baseret på aktuelle vejrforhold og energipriser, hvilket sikrer den mest effektive og omkostningseffektive drift. Når det er relativt varmt udenfor, kan systemet primært bruge luft til vand-varmepumpen, da denne er mest effektiv under disse forhold. Når det er koldere, kan systemet skifte til jordvarmepumpen, som kan udnytte jordens mere konstante temperatur for at levere den mest effektive opvarmning.

Hybridvarmepumpen også tage højde for energipriser. Hvis prisen på elektricitet er høj, kan systemet skifte til jordvarmepumpen, som er mere energieffektiv. Dette kan hjælpe med at minimere driftsomkostningerne og gøre varmningen mere grøn. 

 

Priser på varmepumper

Hvad koster en varmepumpe? Prisen på en komplet enhed kan variere betydeligt afhængigt af flere faktorer – herunder typen af varmepumpe, dens størrelse og kapacitet.

Prisen for luft til luft-varmepumper er de mest overkommelige, når vi snakker om varmeinstallation. Generelt kan du forvente, at skulle betale fra mellem 10.000 og 20.000 DKK for selve enheden ekskl. service- og installationsomkostninger. I det store hele er luft til luft den mest økonomiske varmepumpe at anskaffe sig som forbruger.

Prisen for luft til vand-varmepumper er dyrere end luft til luft, da de er mere komplekse og kræver tilslutning til et vandbaseret opvarmningssystem. Priserne kan her variere, men du kan forvente at skulle betale fra mellem 60.000 og 100.000 DKK for selve enheden ekskl. service- og installationsomkostninger.

Jordvarmepumper er blandt de dyreste varmepumper, da de kræver betydelig jordarbejde (nedgravning af væskesystemet) for korrekt installation. Priserne kan igen variere, men du kan forvente at skulle betale fra mellem 100.000 og 200.000 DKK for selve enheden ekskl. service- og installationsomkostninger.

Det er vigtigt at bemærke, at selvom varmepumper kan være en betydelig investering forud, kan de også give betydelige besparelser på dine energiregninger over tid. Derudover kan der være tilskud og støtteordninger tilgængelige, der kan hjælpe med at dække omkostningerne ved at installere en varmepumpe.

EasyHeat tilbyder vi konkurrencedygtige priser på en bred vifte af varmepumper, og vi kan hjælpe dig med at finde den løsning, der giver mest værdi for dine penge. Kontakt os for at få et skræddersyet tilbud.

Håndværkerfradrag til energioptimering

Håndværkerfradraget – også kendt som servicefradraget – er en skattelettelse, der gør det mere attraktivt for boligejere at investere i energiforbedringer, herunder installation af varmepumper. Fradraget gør det muligt at trække en del af arbejdslønnen til energiforbedringer fra i skat.

Håndværkerfradraget gælder for en række forskellige typer af energiforbedringer, herunder installation af varmepumper. Det betyder, at du kan trække en del af omkostningerne ved installation af en varmepumpe fra i din skat. Fradraget gælder dog kun for arbejdslønnen og ikke for materialer eller selve varmepumpen.

Størrelsen på håndværkerfradraget kan variere fra år til år, og det er derfor en god idé at tjekke de aktuelle regler og satser på Skattestyrelsens hjemmeside eller kontakte en skatterådgiver. Desværre blev der i 2022 vedtaget at håndværker fradraget blev indstillet, og det vil sige at der lige nu ikke er mulighed for skattefradraget. Det er svært at sige om det igen vil komme inden for de nærmeste år – så det kan vi desværre ikke give lovning på.

Hos EasyHeat kan vi hjælpe dig med at forstå, hvordan håndværkerfradraget kan gøre det mere overkommeligt at installere en varmepumpe. Vi kan også sørge for, at installationen udføres af kvalificerede håndværkere, så du kan være sikker på at opfylde kravene for at få fradraget.

Installation af varmepumpe

Installation af en varmepumpe er en proces, der kræver faglig ekspertise og erfaring herunder EFUL- eller VFUL-autorisation. Det er vigtigt, at installationen udføres korrekt for at sikre, at varmepumpen fungerer effektivt, sikkert og efter gælden retningslinjer.

Det første skridt i installationsprocessen er at vurdere dit hjem og dine opvarmningsbehov. Dette vil hjælpe med at bestemme, hvilken type varmepumpe der er bedst for dig, og hvor den skal placeres for at opnå den bedste ydeevne.

Når dine behov er blevet vurderet, kan du vælge den varmepumpe, der passer bedst til dine behov. Hos EasyHeat kan vi hjælpe dig med at navigere i de mange forskellige modeller og mærker for at finde den rigtige løsning for dig.

Når du har valgt din varmepumpe, vil en professionel installatør levere, montere og installere alle varmetekniske enheder i dit hjem. Dette omfatter installation af både indendørs og udendørs enheder, tilslutning af elektriske og kølemiddelrør, og test af systemet for at sikre, at det fungerer korrekt.

Efter installationen er det vigtigt at vedligeholde din varmepumpe regelmæssigt for at sikre, at den fortsætter med at fungere effektivt. Dette kan omfatte rengøring af filtre, kontrol af kølemiddelniveauet og inspektion af systemet for eventuelle problemer.

Hos EasyHeat tilbyder vi professionel installation og vedligeholdelse af varmepumper. Vores team af erfarne installatører og teknikere er dedikeret til at sikre, at din varmepumpe er installeret korrekt og fungerer på sit bedste. Kontakt os for at lære mere om vores installations- og vedligeholdelsestjenester.

easyheat luft-til-luft varmepumpe fordamper kompressor gree lomo udedel

Bedre varme- og luftkvalitet

En af de ofte oversete fordele ved varmepumper er deres evne til at forbedre luftkvaliteten i dit hjem. Varmepumper kan hjælpe med at cirkulere og filtrere luften, hvilket kan reducere mængden af støv, allergener og andre luftbårne partikler.

Varmepumper – særligt luft til luft-varmepumper – fungerer ved at trække frisk luft ind, varme den op og cirkulere den rundt i dit hjem. Som en del af denne proces passerer luften gennem et filter, der kan fjerne støv, pollen og andre partikler. Dette betyder, at du ikke kun får varme, men også renere og friskere luft.

Nogle varmepumper har endda avancerede filtreringssystemer, der kan fjerne mindre partikler og bidrage til at reducere mængden af bakterier og vira i luften. Dette kan være særligt gavnligt for personer med allergi eller astma, eller for dem, der bare ønsker at sikre, at luften i deres hjem er så ren som mulig.

Hos EasyHeat tilbyder vi en række varmepumper med avancerede luftfiltreringssystemer. Vores eksperter kan hjælpe dig med at vælge den rigtige løsning for dine behov, så du kan nyde frisk og ren luft i dit hjem døgnet rundt. Kontakt os for at lære mere om, hvordan en varmepumpe kan forbedre luftkvaliteten i dit hjem.

Hvorfor vælge en varmepumpe til dit hus?

Varmepumper er blevet en populær løsning for mange boligejere, der ønsker at forbedre deres hjem’s energieffektivitet og reducere deres miljøpåvirkning. Her er nogle af de vigtigste grunde til at overveje en varmepumpe til dit hjem:

Varmepumper er utroligt energieffektive. De kan producere op til tre eller fire gange så meget varmeenergi, som de bruger i elektrisk energi. Dette kan resultere i betydelige besparelser på dine energiregninger over tid.

Varmepumper er en bæredygtig løsning til opvarmning af dit hjem. De reducerer behovet for fossile brændstoffer og kan hjælpe med at reducere dit hjems CO2-udslip.

Varmepumper leverer en jævn og behagelig varme, og nogle modeller kan også fungere som aircondition i sommermånederne. Dette kan forbedre komforten i dit hjem året rundt.

Der er ofte tilskud og støtteordninger tilgængelige for installation af varmepumper, hvilket kan gøre det mere overkommeligt at investere i denne teknologi.

Varmepumper kan hjælpe med at forbedre luftkvaliteten i dit hjem ved at filtrere og cirkulere luften.

Hos EasyHeat har vi en række varmepumper, der kan hjælpe dig med at opnå disse fordele. Vores eksperter kan hjælpe dig med at vælge den rigtige løsning for dit hjem og dine behov. Kontakt os for at lære mere om, hvordan en varmepumpe kan forbedre dit hjem’s energieffektivitet, komfort og luftkvalitet.

Overskrift

Tekst…

Bliv ringet op

Vi behandler henvendelser:
Man-tors: 07:00-17:00
Fredag: 07:00-16:00

Lad os gør din fremtid
mere energivenlig

Start med vores prisberegner og se hvilken varmepumpe, der skaber den bedste energibesparelse for dig – eller kontakt os direkte.

Denne hjemmeside bruger kun cookies for at optimere din brugeroplevelse. Cookies bruges ikke ifm. markedsføring.
easyheat medarbejder matias hemmingsen
Skriv til os
Se din kWh-besparelse